Lacrimae

Poster_Lacrimea_webDit concert staat in het teken van ‘lacrimae’, tranen om de dood van een geliefde. Vaak zijn het tranen van verdriet, maar Regers compositie O Tod, wie bitter bist du bezingt ook de vreugdetranen om de verlossing van het aardse lijden: ‘O Tod, wie wohl tust du’.

De composities van Reger, Leifs, Monteverdi en Tavener zijn alle geschreven ter nagedachtenis aan jonge vrouwen, wier dood een persoonlijk verlies was voor de componisten. De teksten die voor deze werken gekozen zijn, combineren het treuren om de overleden geliefde met de troost voor de nabestaanden. Die troost wordt geput uit de vredige rust die de overledene lijkt te ontvangen, uit de helende krachten van de natuur en het leven zelf, of uit de verwachting van een nieuw leven na de dood.

Het Stabat Mater van Scarlatti heeft een liturgische functie, in tegenstelling tot de voorgaande stukken van persoonlijke verwerking. In dit stuk wordt de gelovige opgeroepen tot medelijden. Eerst gaat het om het hebben van medelijden met de moeder die treurt bij de kruisiging van haarZoon, daarna om het daadwerkelijke medelijden met de Zoon Jezus, euiteindelijk is de gelovige zelf de lijdende die Maria om bijstand vraagt. Wij hopen dat de klankschoonheid van het repertoire van dit concert ook u zal ontroeren.

Reacties gesloten