Stravinsky

StravinskyIn dit jubileumconcert brengt Tiramisu de Mis in e-mineur van Anton Bruckner, en de Mis van Stravinsky, beide met begeleiding van een professioneel blazersensemble.

De combinatie van deze werken weerspiegelt het karakter van de programma’s die de afgelopen tien jaar door Tiramisu zijn uitgevoerd. Het koor richtte zich met groot succes op het zingen van het minder gangbare koorrepertoire uit de Romantiek en de 20e eeuw. Een enkele keer werd een combinatie gemaakt met werken uit vroegere periodes.

Omdat de aandacht vooral op a-capella repertoire lag, is als opening van dit concert gekozen voor Anton Bruckners motet Os justi.  Deze achtstemmige compositie, waarmee Tiramisu ook het lustrumconcert in 1999 opende, is een monument uit de Romantische koormuziek. Na een harmonisch rijke inleiding wordt via een fugatische opbouw toegewerkt naar een reprise van het beginthema, waarna het stuk eindigt in reciterende stijl met als coda een gregoriaans Alleluia.

Bruckners Mis in e-mineur sluit goed aan op het motet. Het Kyrie is grotendeels a-capella en laat vergelijkbare achtstemmige harmonieën horen, slechts op enkele plaatsen ondersteund door de hoorn- en trombonepartijen.

De blazers hebben een belangrijke ritmische functie in het Gloria en het Credo, twee delen die beide in een energiek allegro geschreven zijn.

Bruckner grijpt in zijn Mis terug naar stijlen uit het verleden. Het Sanctus is gebaseerd op een motief uit de Missa Brevis van Palestrina en in het Benedictus laat hij een sonatevorm zien die door Mozart gecomponeerd zou kunnen zijn.

Het werk valt op door grote eenheid van tekst en muziek en is door de afwisseling van a-capella passages met begeleide gedeelten alleen geschikt voor koren met een goed niveau.

Datzelfde geldt voor de Mis van Stravinsky die zijn expressie krijgt door een zeer strak ritmische uitvoering. Het is een werk zonder emotionele ‘opschmuck’, waarin de componist de kern van religiositeit blootlegt.

Hij benadert de Latijnse tekst als een verzameling lettergrepen die door hun volgorde een eigen muzikale ritmiek opleveren.

De Mis is geschreven als reactie op de Missen van Mozart uit de Rococoperiode. Deze kunststukjes met overdadige tierlantijnen hadden volgens Stravinsky niets te maken met religie. Hij koos voor een absoluut koude stijl die direct het spirituele zou aanspreken.

De solopartijen in dit stuk zullen door leden van het koor worden gezongen.

Reacties gesloten