Over Tiramisu

Vocaal Ensemble Tiramisu

Vocaal Ensemble Tiramisu is een Rotterdams a capella kamerkoor dat sinds 1994 op projectbasis concerten voorbereidt en uitvoert. Twee keer per jaar studeert het koor een nieuw, uitdagend programma in. Elk project sluit Tiramisu af met tenminste twee openbare concerten. De programmakeuze is thematisch en bestaat vooral uit (laat) romantische, twintigste-eeuwse en hedendaagse a capella werken. Soms zoeken we een combinatie met muziek uit de renaissance of barok. In de keuze van het repertoire streeft het koor ernaar om ook werken van minder bekende componisten ten gehore te brengen. Af en toe werken we samen met een componist, instrumentalisten en andere kunstdisciplines.

Gevorderde en gemotiveerde zangers
Het koor bestaat uit gevorderde en gemotiveerde amateurzangers. Samenstelling en omvang  van het koor wisselen per project, rondom een relatief vaste kern van zangers. De standaardbezetting is 4×6. De koorleden bereiden zelfstandig en soms ook met elkaar de repetities voor om in korte tijd een zo hoog mogelijk niveau te realiseren. Tijdens de repetities wordt regelmatig in wisselende opstellingen en kleine bezettingen gezongen. Dit stimuleert de individuele kwaliteit en biedt ruimte voor het experimenteren met alternatieve concertopstellingen.

Oriëntatie op klank en tekst
Tiramisu heeft ervaring met de Lichtenbergmethode en zingt klankgeoriënteerd. Met taalcoaching besteden we elk project aandacht aan de uitspraak van vreemde talen en een goed tekstbegrip.

Repetitie- en concertplanning
Repetities van najaarsprojecten starten in september. Ieder project sluiten we af met twee concerten in Rotterdam, in één weekend in november.
Repetities van voorjaarsprojecten starten in januari. De twee afsluitende concerten vinden plaats in één weekend in april of mei.
De repetitieopbouw bestaat uit acht (vrijdag-)avonden van 19.30 – 22.00 uur, een repetitieweekend (zaterdag en zondag) en een repetitiedag op een zaterdag.

De naam Tiramisu

Tiramisu betekent ‘trek me omhoog’ en komt van het werkwoord ‘tirare’. We willen a capella koormuziek uit de onbekendheid halen. Al lang voordat het Italiaanse dessert zo populair was, hebben de oprichters in 1994 deze naam gekozen. We zochten een opvallend, welluidend en ‘muzikaal’ woord, dat ook nog eens makkelijk te onthouden was. We vonden dat in ti-ra-mi-su.  Bij muziekliefhebbers roept het meteen de associatie met ti-re-mi-sol op.  Of voor de fijnproevers: “zo lekker als tiramisu is, zo mooi zingt Tiramisu!”

Financiering

Vocaal Ensemble Tiramisu ontvangt geen structurele subsidie. Er zijn projecten die (mede) gesubsidieerd worden door de Rotterdamse Kunststichting en/of door particuliere fondsen. Dit geld van derden beloopt gemiddeld eenderde van de totale projectkosten.

Projectdeelnemers betalen ieder project contributie. Daarvoor ontvangt de zanger:

  • bladmuziek die eigendom wordt van de zanger
  •  gehuurde muziek in bruikleen
  •  koffie en thee tijdens repetities en repetitiedagen
  •  zangcoaching als onderdeel van sommige projecten
  •  uitspraak coaching in geval van vreemde talen

De overige inkomsten komen uit de concerten.

Meedoen?
De repetities zijn in de Leerkamer van de Pelgrimvaderskerk in Rotterdam op vrijdagavond van 19.30 tot 22.00 uur. Daarnaast kent ieder project enkele repetitiedagen. Interesse voor een van onze volgende projecten? Laat wat van je horen!

Reacties gesloten