Dirigent

Sinds de oprichting van Vocaal Ensemble Tiramisu in 1994 is Niels Kuijers de vaste dirigent van Vocaal Ensemble Tiramisu in Rotterdam. Voor zichzelf en voor de koorleden voert hij grensverleggende programma’s uit. Niels volgde de opleiding ‘Grondprincipes van het Lichtenberg Model’ en is daarmee naast dirigent ook stemdocent. Ze geven richting aan de stemvorming van de individuele koorleden en bevorderen een homogene, rijke koorklank. De principes van het Lichtenberg model hebben inmiddels een belangrijke plek ingenomen in zijn werk als koordirigent.

Hoogtepunten in zijn dirigentenperiode met Tiramisu waren de Mis voor dubbelkoor van Martin, Ich bin der Welt abhanden gekommen van Mahler in een bewerking van Gottwald en de Vespers van Rachmaninov.

Hij studeerde koordirectie bij Barend Schuurman aan het Rotterdams Conservatorium. In 1992 studeerde hij af met een concert waarin hij onder andere Soir de neige van Poulenc en het Requiem van Fauré dirigeerde. Voor het Requiem maakte het Hardinxveldse Hervormde Koor – nu COV Laudate – deel uit van het examenkoor. Sinds het begin van zijn studie heeft hij hierover de leiding.

COV Laudate
Dit koor zong de afgelopen jaren bekende oratoria waaronder The Messiah van Händel, Johannes Passion van Bach, Ein Deutsches Requiem van Brahms en Die Schöpfung van Haydn.
In 2012 vierde Niels zijn 25-jarig jubileum als dirigent van dit koor met een concert waarin onder andere het Gloria van Poulenc op het programma stond. Daarnaast werden Three Symphonic Psalms uitgevoerd, een speciaal voor deze gelegenheid geschreven compositie van Joost Kleppe.

Vocaal Ensemble Cantate
Vanaf november 1995 is Niels dirigent van Vocaal Ensemble Cantate. Naast de traditie van jaarlijkse kerstconcerten stelt hij concertprogramma’s samen rond diverse thema’s. Daarbij wordt de uitdaging in moeilijkheidsgraad niet uit de weg gegaan, terwijl het repertoire toch een groot publiek aanspreekt.

Muziektheater Hollands Diep
Niels heeft twee maal het projectkoor van muziektheater Hollands Diep ingestudeerd. Het betrof Achnaton van Phillip Glass en Oresteia van de Griekse componist Xenakis. De regie van deze opera’s was in handen van Cilia Hogerzeil. De landelijke pers was zeer positief over het koor. De Volkskrant schreef: “Een belangrijk deel van de handeling wordt gedragen door het Oresteia Project Koor, dat een formidabel geluid produceert.”

Methode Lichtenberg
Sinds 2005 geeft Niels groepsworkshops en individuele lessen volgens de methode Lichtenberg aan koorzangers en andere geïnteresseerden. In de groepsworkshops wisselen samen zingen en individuele beurten elkaar af. Met gerichte vragen en speelse stimulaties word je uitgedaagd je eigen klank op een nieuwe manier waar te nemen en verder te ontwikkelen.

Codarts
Naast het dirigentschap is Niels werkzaam als docent dirigeertechniek bij de afdeling Docent Muziek van Codarts, het Rotterdams conservatorium.

Reacties gesloten