Andere koren

Behalve voor Vocaal Ensemble Tiramisu, staat Rienk Bakker ook op de bok voor de volgende koren.

Amersfoorts Kamerkoor
Het Amersfoorts Kamerkoor is een gemengd koor met ruim vijfentwintig leden; enthousiaste amateurs die ernaar streven op een muzikaal hoog niveau te zingen. Het koor is in 1972 opgericht door Andries Clement en stond van 1975 tot 2013 onder leiding van Jos Leussink. In 2012 bestond het Amersfoorts Kamerkoor 40 jaar. Dit is met een feestelijk jubileumconcert gevierd. Sinds 2013 is Rienk Bakker dirigent van het koor.

Cantorij Vianen
De cantorij van de protestantse gemeente te Vianen bestaat uit circa 30 enthousiaste zangers. Het repertoire wordt voornamelijk bepaald door liederen uit het Nieuwe Liedboek voor de Kerken en andere kerkmuziek. De cantorij zingt op hoogtijddagen in de vieringen van de Grote kerk te Vianen en ondersteunt verder de gemeentezang bij het instuderen van nieuwe liederen uit het Liedboek.

Eindhovens Kamerkoor
Het Eindhovens Kamerkoor zingt met veel plezier op een hoog niveau. De programma”s worden rond een thema of componist samengesteld. Dat levert gevarieerde concerten op: van Renaissance tot hedendaags, van onbekend tot overbekend, van
a-capella tot werken met instrumentale begeleiding en solisten. Het kamerkoor bestaat uit twintig ervaren amateurzangers. Sinds april 2015 staat het koor onder leiding van Rienk Bakker.

Jongerenkoor Houten
Jongerenkoor Samen Op Weg te Houten werkt mee aan diensten van de Protestantse Gemeente Houten, maar treedt ook daarbuiten op. Engelse koormuziek is een belangrijk onderdeel van het repertoire – het koor zingt dan ook regelmatig in Evensongs. Het jongerenkoor heeft diverse keren meegedaan aan het Nationaal Jongerenkorenfestival in Rijsbergen en daar onder Rienks leiding in 2014, 2015 en 2016 de compositieprijs behaald.  Tevens behaalde het koor in 2015 en 2016 respectievelijk de derde en de tweede prijs voor beste koren in de A-categorie.

 

 

Reacties gesloten