2010 Magnificat Anima Mea

In dit project staat het Magnificat centraal, de lofzang van Maria, die zich verheugt over de grootsheid van God de Heer die haar moeder van de Heiland maakt. Het is een van de Cantica, bijbelse gezangen uit verschillende boeken van het Oude en Nieuwe Testament. De tekst vinden we in Lucas 1, vers 46-55.

Programmaposter_klein

  • Manuel Cardoso – Magnificat Secundi Toni
  • Arvo Pärt – Sieben Magnificat-antiphonen
  • Daan Manneke – Cantique de Siméon
  • Arvo Pärt – Magnificat
  • Herman Strategier – Cantica pro tempore natali deel I
  • Arvo Pärt – Nunc dimitti

Concerten

Zaterdag 20 november 2010 | Pelgrimvaderskerk |Rotterdam
Zondag 21 november 2010 | Lambertuskerk | Rotterdam

Samenwerking met hedendaagse componisten

Reacties gesloten